1. CHÙA PHÚC MINH

Địa chỉ: Thôn La Nguyễn, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

chuaphucminh.com

CÁC TRUNG TÂM THIỀN Ở VIỆT NAMCÁC TRUNG TÂM THIỀN Ở VIỆT NAMCÁC TRUNG TÂM THIỀN Ở VIỆT NAMCÁC TRUNG TÂM THIỀN Ở VIỆT NAMCÁC TRUNG TÂM THIỀN Ở VIỆT NAM

2. THIỀN VIỆN TỪ LÂM

Địa chỉ: Thôn 7, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089109137584

CÁC TRUNG TÂM THIỀN Ở VIỆT NAMCÁC TRUNG TÂM THIỀN Ở VIỆT NAM

CÁC TRUNG TÂM THIỀN Ở VIỆT NAMCÁC TRUNG TÂM THIỀN Ở VIỆT NAMCÁC TRUNG TÂM THIỀN Ở VIỆT NAMCÁC TRUNG TÂM THIỀN Ở VIỆT NAM