Bộ Chú Giải Kinh Pháp Cú

2 năm trước
Tỳ-Khưu Pháp Minh
Gồm 423 câu Kệ trong 26 Phẩm, 303 tích truyện.

Chuyện Ngạ Quỷ

2 năm trước
Soạn dịch: Tỳ khưu Bửu Chơn.
Soạn theo trong kinh chú giải Petakkathā và trong Tam Tạng Pāli về 24 loài ngạ quỷ.