Kushinagar - An ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

3 tuần trước
The Parinirvana Temple with the Parinirvana Stupa, in Kushinara, Uttar Pradesh, India. This is the place where the Buddha attained Parinirvana (death of a Buddha).

Phân Tích Về Thọ - Vedanā

7 tháng trước
Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa giảng về các loại thọ để cho thấy quán về thọ cũng có thể chứng đắc Nibbana.

Hướng Dẫn Hành Hương Về Xứ Phật

8 tháng trước
Mục đích của quyển sách này là chia sẻ với quý Phật tử và những đạo hữu những kinh nghiệm và kiến thức thu góp được của tôi về những lợi ích trong việc thực hiện một chuyến hành hương chiêm bái Tám Thánh Địa thiêng liêng với lòng thành và thái độ tinh thần đúng mực.

Hạnh Phúc Kinh

8 tháng trước
Đây giải về 38 điều Hạnh Phúc mà Đức Thế Tôn là đấng thượng sư tự thuyết ra.

Giải Về Bạn

8 tháng trước
Phật dạy chúng ta lánh xa bạn dữ, thân cận bạn lành và phước lành.

Kho Tàng Pháp Bảo

8 tháng trước
Nguồn: Treasure of the Dhamma
Tác giả: Sri. Dhammananda
Nghiên cứu những chi tiết trong Phật pháp.

Chọn Đường Tu Phật

8 tháng trước
Trùng Quang cư sĩ biên soạn.

Đại đảnh lễ

8 tháng trước
Phrathep Pariyattimuni biên soạn
Bhikkhu Abhisiddhi-
Siêu Thành phiên dịch