Tóm lược về 5 điều Đức Phật dạy về giới người cư sĩ

7 tháng trước
Bản Tóm lược các điều về 5 giới.

32 Thể Trược

1 năm trước

Kushinagar - An Archaeological Survey of India

1 năm trước
This is the place where the Buddha attained Parinirvana (death of a Buddha).

Phân Tích Về Thọ - Vedanā

2 năm trước
Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa giảng về các loại thọ để cho thấy quán về thọ cũng có thể chứng đắc Nibbana.

Hướng Dẫn Hành Hương Về Xứ Phật

2 năm trước
Mục đích của quyển sách này là chia sẻ với quý Phật tử và những đạo hữu những kinh nghiệm và kiến thức thu góp được của tôi về những lợi ích trong việc thực hiện một chuyến hành hương chiêm bái Tám Thánh Địa thiêng liêng với lòng thành và thái độ tinh thần đúng mực.

Hạnh Phúc Kinh

2 năm trước
Đây giải về 38 điều Hạnh Phúc mà Đức Thế Tôn là đấng thượng sư tự thuyết ra.

Giải Về Bạn

2 năm trước
Phật dạy chúng ta lánh xa bạn dữ, thân cận bạn lành và phước lành.