Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền

2 năm trước
Năm chi phần cần thiết để tu tập thiền: tín (saddhā), sức khỏe ít bệnh (appābādha), chân thật (asaṭha), tinh cần (vīriya) và trí (paññā).

Cuộc Đời Ngài Rāhula

2 năm trước
Hoàng tử Rāhula, người con trai duy nhất của Đức Bồ Tát Siddhattha đã theo cha sống đời phạm hạnh từ năm mới lên bảy tuổi.

Phân Tích Về Thọ - Vedanā

2 năm trước
Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa giảng về các loại thọ để cho thấy quán về thọ cũng có thể chứng đắc Nibbana.

Hướng Dẫn Thiền Ānāpānasati Cho Người Mới Bắt Đầu

2 năm trước
Sayadaw Revata
Những bước cơ bản nhất khi bắt đầu học thiền.

Phúc Hành Tông

2 năm trước
Bhikkhu Saddhamma Jotika biên soạn
Bhikkhu Abhisiddhi-
Siêu Thành phiên dịch
Cách tạo phước

Milinda Vấn Đạo (mp3)

2 năm trước
Về nội dung, tập Kinh Milindapañhapāḷi - Milinda Vấn Đạo ghi lại những câu hỏi của đức vua Milinda về Giáo Pháp của đức Phật Gotama và các câu trả lời của vị tỳ khưu Nāgasena.

Đầu đề (mātikā)

2 năm trước
Đầu đề (mātikā) thuộc Bộ Pháp Tụ trong Tạng Vô Tỷ Pháp

Kamma-nghiệp trong kiếp sống này

2 năm trước
Đức Phật tuyên bố rằng tư (cetanā) chính là nghiệp (kamma).

Kamma-nghiệp vào lúc tử và tái tục

2 năm trước
Những bài giảng về nghiệp vận hành như thế nào ngay trước khi con người chết.

Kamma-nghiệp, đấng tạo hóa thật sự

2 năm trước
Nghiệp (kamma) là tài sản của tâm, là pháp mạnh mẽ nhất trong thế gian. Những tâm thiện gây ra những nghiệp thiện và những tâm bất thiện gây ra những nghiệp bất thiện. Những nghiệp này được truyền từ tâm này sang tâm khác và như thế chúng trong dòng danh pháp.