Chú Giải - Kinh Pháp Cú

2 năm trước
Biên soạn: Buddhaghosa
Chuyển ngữ: Trưởng lão Pháp Minh

Pháp Tu Tiến Đưa Đến Nibbāna

2 năm trước
Hướng dẫn Tổng quát về phương pháp tu tập thiền để đưa đến Nibbāna