Chú Giải - Kinh Pháp Cú

1 năm trước
Biên soạn: Buddhaghosa
Chuyển ngữ: Trưởng lão Pháp Minh

Pháp Tu Tiến Đưa Đến Nibbāna

1 năm trước
Hướng dẫn Tổng quát về phương pháp tu tập thiền để đưa đến Nibbāna