TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 36

CULLANIDDESAPĀḶI - TIỂU DIỄN GIẢI

LỜI GIỚI THIỆU

***

Niddesa là tựa đề của tập Kinh thứ mười một trong mười lăm tập thuộc Khuddakanikāya - Tiểu Bộ. Niddesa được chia làm hai tập: Mahāniddesapāḷi - Đại Diễn Giải (TTPV 35) và Cullaniddesapāḷi - Tiểu Diễn Giải (TTPV 36). Tập Kinh Mahāniddesapāḷi - Đại Diễn Giải là tài liệu giải thích về phẩm 4, Aṭṭhakavagga - Phẩm Nhóm Tám, còn Cullaniddesapāḷi - Tiểu Diễn Giải giải thích tiếp phẩm 5, Pārāyanavagga - Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia, tức là phẩm cuối, và cộng thêm bài Kinh Khaggavisāṇa - Kinh Sừng Tê Ngưu thuộc phẩm 1, Uragavagga - Phẩm Rắn, tất cả đều được trích ra từ tập Kinh Suttanipātapāḷi - Kinh Tập, thuộc Tạng Kinh, Tiểu Bộ. Chúng tôi không nghiệm ra được lý do tác giả lại chọn lọc và diễn giải hai phẩm trên cộng thêm chỉ một bài Kinh Khaggavisāṇa - Kinh Sừng Tê Ngưu của tập Suttanipātapāḷi - Kinh Tập mà bỏ qua các phẩm và các bài Kinh còn lại. Cách thức diễn giải ở tập Kinh này, Cullaniddesapāḷi - Tiểu Diễn Giải, cũng tương tự như ở tập 1, Mahāniddesapāḷi - Đại Diễn Giải, nghĩa là chú trọng vào việc giải thích các từ đơn và các lời giải thích này được lập lại mỗi khi những từ ấy xuất hiện ở các kệ ngôn khác, thêm vào đó là các phần giải thích cho các nhóm từ hoặc một phần của câu kệ ngôn; đôi lúc lời giải thích chỉ là sự sắp xếp lại thứ tự của các từ ở câu văn giúp cho việc xác định ý nghĩa được dễ dàng hơn.

Nội dung của Pārāyanavagganiddeso - Diễn Giải Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia mở đầu với phần trình bày lại đầy đủ các kệ ngôn của Pārāyanavagga - Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kia và gồm có ba phần:

- Phần mở đầu: Vatthugāthā - Kệ Ngôn Dẫn Chuyện, giới thiệu câu chuyện của vị Bà-la-môn Bāvari và lý do vị này phái các đệ tử của mình đi đến gặp đức Phật (56 kệ ngôn).

- Phần các câu hỏi: ghi lại các câu hỏi và đáp diễn ra giữa 16 đệ tử của vị Bà-la-môn Bāvari và đức Phật, bắt đầu với các câu hỏi của thanh niên Bà-la-môn Ajita, v.v... (93 kệ ngôn)

- Và phần kết: Pārāyanānugīti - Phần Tường Thuật Về Đường Đi Đến Bờ Kia, kể lại việc thanh niên Bà-la-môn Piṅgiya, cháu gọi Bà-la-môn Bāvari bằng cậu, đã trở về để gặp lại và tường thuật mọi chuyện cho Bà-la-môn Bāvari, đồng thời cũng đã tạo duyên cho vị này đạt đến quả vị A-la-hán (26 kệ ngôn).

Tác giả đã không giải thích 56 kệ ngôn của phần mở đầu, có lẽ ý nghĩa của câu chuyện dẫn nhập ở phần này không có gì khó hiểu, mà chỉ thực hiện việc diễn giải cho hai phần sau: Phần các câu hỏi gồm 93 kệ ngôn, được chia làm 16 phần nhỏ tương xứng với 16 vị đệ tử của Bà-la-môn Bāvari với số lượng câu hỏi ít hay nhiều tùy theo mỗi vị. Thanh niên Bà-la-môn Tissametteyya hỏi ít nhất với 3 câu hỏi, thanh niên Bà-la-môn Mettagū hỏi nhiều nhất với 12 câu hỏi, các vị khác thì tùy duyên sự với 4, 5, 6, 7, hoặc 8 câu hỏi. Với mỗi câu hỏi của các vị ấy thì có câu trả lời của đức Thế Tôn. Và phần kết gồm có 26 kệ ngôn cũng đã được giải thích đầy đủ. Tổng cộng các kệ ngôn đã được diễn giải gồm có 119 câu và được liệt kê chi tiết như sau:

1. Ajitasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Ajita

2. Tissametteyyasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Tissametteyya

3. Puṇṇakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Puṇṇaka

4. Mettagūsuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Mettagū

5. Dhotakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Dhotaka

6. Upasīvasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Upasīva

7. Nandasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Nanda

8. Hemakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Hemaka

9. Todeyyasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Todeyya

10. Kappasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Kappa

11.  Jatukaṇṇīsuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Jatukaṇṇī

12. Bhadrāvudhasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Bhadrāvudha

13. Udayasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Udaya

14. Posālasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Posāla

15. Mogharājasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Mogharāja

16. Piṅgiyasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Piṅgiya

17. Pārāyanānugītiniddeso - Diễn Giải Phần Tường Thuật Về Đường Đi Đến Bờ Kia.

Nội dung của Khaggavisāṇasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Sừng Tê Ngưu được chia làm bốn vagga (phẩm), tổng cộng gồm có 41 kệ ngôn được phân chia ra như sau:

Paṭhamo Vaggo - Phẩm Thứ Nhất (10 kệ ngôn)

Dutiyo Vaggo - Phẩm Thứ Nhì (10 kệ ngôn)

Tatiyo Vaggo - Phẩm Thứ Ba (10 kệ ngôn)

Catuttho Vaggo - Phẩm Thứ Tư (10 kệ ngôn)

*****

Văn bản Pāḷi được trình bày ở tập Kinh này đã được phiên âm lại từ văn bản Pāḷi - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của nước quốc giáo Sri Lanka. Chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức của Venerable Mettāvihārī đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pāḷi Roman này là dò lại kỹ lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và Anh Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số điểm khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau.

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc. Trong phần nhiều các trường hợp, hai dòng kệ ngôn gồm bốn pāda là được hoàn chỉnh về ý nghĩa. Nhưng có một vài trường hợp, ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác, thì chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có liên quan lại với nhau; ngược lại, ở một số nơi khác, nếu thứ tự sắp xếp các đoạn dịch Việt là thuận tiện cho việc tách rời, thì chúng tôi sử dụng dấu gạch ngang (—) ở cuối kệ ngôn trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. Trong trường hợp một số các kệ ngôn Pāḷi gồm 3 hoặc 4 dòng có ý nghĩa được tách biệt theo từng dòng một, chúng tôi ngắt câu dịch Việt thành từng dòng riêng biệt tương ứng với từng câu Pāḷi để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, và học hỏi.

Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai có ý thích nghiên cứu Pāḷi thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ có hạn.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu ân sau: tập thể Phật tử Việt Nam tại Hong Kong, gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ, gia đình Phật tử Minh Hỷ & Diệu Tâm, gia đình Nha Sĩ Phạm Văn Giai, Đạo Hữu Nguyễn Tín Dũng, Phật tử Hoàng Thị Nhàn, Phật tử Bùi Lan Khanh, Phật tử Phạm Thu Hương, Phật tử Vivian Nguyen (Hoa Kỳ), Phật tử Tâm Hạnh (Đức), Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch (Úc), Phật tử Nguyễn Thị Kim Liên, gia đình Phật tử Vũ Đình Lâm, Phật tử Lê Ngọc Diệp, Phật tử Nguyễn Thị Mai Thào, Phật tử Đặng Thu Trang, và sự động viên tinh thần của Phật tử Dương Tường Khải Như (Việt Nam) trong quá trình phiên dịch. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát.

Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của Sư Cô Mỹ Thúy đã sắp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pāḷi - Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa.

Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng Ven. Devahandiye Paññāsekara Nāyaka Mahāthera, tu viện trưởng tu viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho công việc thực hiện tập Kinh này.

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau.

                                                                                                           Kính bút,  

ngày 21 tháng 04 năm 2018

Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng)

PĀRĀYANAVAGGO - PHẨM ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ KIA

00. Vatthugāthā - Kệ ngôn giới thiệu (13/05/2014)

01. Ajitamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Ajita (29/04/2017)

02. Tissametteyyamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Ajita (03/05/2017)

03. Puṇṇakamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Puṇṇaka (dịch xong ngày 11/05/2017)

04. Mettagūmāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Mettagū (dịch xong ngày 30/05/2017)

05. Dhotakamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Dhotaka (dịch xong ngày 05/06/2017

06. Upasīvamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Upasīva (dịch xong ngày 17/06/2017)

07. Nandamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Nanda (dịch xong ngày 22/06/2017)

08. Hemakamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Hemaka (dịch xong ngày 25/06/2017) 

09. Todeyyamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Todeyya (dịch xong ngày 27/06/2017) 

10. Kappamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Kappa (dịch xong ngày 30/06/2017)

11. Jatukaṇṇīmāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Jatukaṇṇī (dịch xong ngày 04/07/2017) 

12. Bhadrāvudhamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Bhadrāvudha (dịch xong ngày 07/07/2017) 

13. Udayamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Udaya (dịch xong ngày 11/07/2017)

14. Posālamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Posāla (dịch xong ngày 16/07/2017)

15. Mogharājamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Mogharāja (dịch xong ngày 23/07/2017)

16. Piṅgiyamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Piṅgiya (dịch xong ngày 26/07/2017)

17. Pārāyanānugīti - Phần Tường Thuật Kinh Đường Đi Đến Bờ Kia (dịch xong ngày 18/08/2017)

**** 

1. AJITASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH AJITA
1 - 1 (dịch xong ngày 15/04/2017)
1 - 2 (dịch xong ngày 17/04/2017)
1 - 3 (dịch xong ngày 19/04/2017)
1 - 4 (dịch xong ngày 20/04/2017)
1 - 5 (dịch xong ngày 22/04/2017)
1 - 6 (dịch xong ngày 24/04/2017)
1 - 7 (dịch xong ngày 27/04/2017)
1 - 8 (dịch xong ngày 29/04/2017)

2. TISSAMETTEYYASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH TISSAMETTEYYA
2 - 1 (dịch xong ngày 01/05/2017)
2 - 2 (dịch xong ngày 02/05/2017)
2 - 3 (dịch xong ngày 03/05/2017)

3. PUṆṆAKASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH PUṆṆAKA
3 - 1 (dịch xong ngày 05/05/2017)
3 - 2 (dịch xong ngày 06/05/2017)
3 - 3 (dịch xong ngày 07/05/2017)
3 - 4 (dịch xong ngày 09/05/2017)
3 - 5 (dịch xong ngày 10/05/2017)
3 - 6 (dịch xong ngày 11/05/2017)

4. METTAGŪSUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH METTAGŪ
4 - 1 (dịch xong ngày 15/05/2017)
4 - 2 (dịch xong ngày 18/05/2017)
4 - 3 (dịch xong ngày 20/05/2017)
4 - 4 (dịch xong ngày 22/05/2017)
4 - 5 (dịch xong ngày 23/05/2017)
4 - 6 (dịch xong ngày 24/05/2017)
4 - 7 (dịch xong ngày 25/05/2017)
4 - 8 (dịch xong ngày 26/05/2017)
4 - 9 (dịch xong ngày 27/05/2017)
4 - 10 (dịch xong ngày 28/05/2017)
4 - 11 (dịch xong ngày 29/05/2017)
4 - 12 (dịch xong ngày 30/05/2017)

5. DHOTAKASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH DHOTAKA
5 - 1 (dịch xong ngày 31/05/2017)
5 - 2 (dịch xong ngày 31/05/2017)
5 - 3 (dịch xong ngày 01/06/2017)
5 - 4 (dịch xong ngày 02/06/2017)
5 - 5 (dịch xong ngày 03/06/2017)
5 - 6 (dịch xong ngày 04/06/2017)
5 - 7 (dịch xong ngày 05/06/2017)
5 - 8 (dịch xong ngày 06/06/2017)

6. UPASĪVASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH UPASĪVA
6 - 1 (dịch xong ngày 07/06/2017)
6 - 2 (dịch xong ngày 08/06/2017)
6 - 3 (dịch xong ngày 09/06/2017)
6 - 4 (dịch xong ngày 10/06/2017)
6 - 5 (dịch xong ngày 15/06/2017)
6 - 6 (dịch xong ngày 16/06/2017)
6 - 7 (dịch xong ngày 17/06/2017)
6 - 8 (dịch xong ngày 17/06/2017)

7. NANDASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH NANDA
7 - 1 (dịch xong ngày 18/06/2017)
7 - 2 (dịch xong ngày 19/06/2017)
7 - 3 (dịch xong ngày 20/06/2017)
7 - 4 (dịch xong ngày 20/06/2017)
7 - 5 - 6 (dịch xong ngày 20/06/2017) 

7 - 7 (dịch xong ngày 21/06/2017) 
7 - 8 (dịch xong ngày 22/06/2017) 

8. HEMAKASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH HEMAKA
8 - 1 (dịch xong ngày 23/06/2017) 
8 - 2 (dịch xong ngày 24/06/2017) 
8 - 3 (dịch xong ngày 24/06/2017) 
8 - 4 (dịch xong ngày 25/06/2017) 

9. TODEYYASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH TODEYYA
9 - 1 (dịch xong ngày 26/06/2017) 
9 - 2 (dịch xong ngày 26/06/2017) 
9 - 3 (dịch xong ngày 27/06/2017) 
9 - 4 (dịch xong ngày 27/06/2017) 

10. KAPPASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH KAPPA
10 - 1 (dịch xong ngày 28/06/2017) 
10 - 2 (dịch xong ngày 29/06/2017) 
10 - 3 (dịch xong ngày 30/06/2017) 
10 - 4 (dịch xong ngày 30/06/2017) 

11. JATUKAṆṆĪSUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH JATUKAṆṆĪ
11 - 1 (dịch xong ngày 01/07/2017) 
11 - 2 (dịch xong ngày 02/07/2017) 
11 - 3 (dịch xong ngày 03/07/2017) 
11 - 4 (dịch xong ngày 04/07/2017) 
11 - 5 (dịch xong ngày 04/07/2017) 

12. BHADRĀVUDHASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH BHADRĀVUDHA
12 - 1 (dịch xong ngày 05/07/2017) 
12 - 2 (dịch xong ngày 06/07/2017) 
12 - 3 (dịch xong ngày 07/07/2017) 
12 - 4 (dịch xong ngày 07/07/2017) 

13. UDAYASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH UDAYA
13 - 1 (dịch xong ngày 08/07/2017) 
13 - 2 (dịch xong ngày 09/07/2017) 
13 - 3 (dịch xong ngày 10/07/2017) 
13 - 4 (dịch xong ngày 11/07/2017) 
13 - 5 (dịch xong ngày 11/07/2017) 
13 - 6 (dịch xong ngày 11/07/2017) 
13 - 7 (dịch xong ngày 11/07/2017) 

14. POSĀLASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH POSĀLA
14 - 1 (dịch xong ngày 13/07/2017) 
14 - 2 (dịch xong ngày 14/07/2017) 
14 - 3 (dịch xong ngày 15/07/2017) 
14 - 4 (dịch xong ngày 16/07/2017) 

15. MOGHARĀJASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH MOGHARĀJA
15 - 1 (dịch xong ngày 18/07/2017) 
15 - 2 (dịch xong ngày 19/07/2017) 
15 - 3 (dịch xong ngày 19/07/2017) 
15 - 4 (dịch xong ngày 23/07/2017) 

16. PIṄGIYASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH PIṄGIYA
16 - 1 (dịch xong ngày 24/07/2017) 
16 - 2 (dịch xong ngày 25/07/2017) 
16 - 3 (dịch xong ngày 25/07/2017) 
16 - 4 (dịch xong ngày 26/07/2017) 

17. PĀRĀYANĀNUGĪTINIDDESO - DIỄN GIẢI PHẦN TƯỜNG THUẬT KINH ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ KIA
17- 00 (dịch xong ngày 28/07/2017)

17 - 01 - 02 - 03 (dịch xong ngày 29/07/2017) 
17 - 04 (dịch xong ngày 30/07/2017) 
17 - 05 (dịch xong ngày 31/07/2017) 
17 - 06 (dịch xong ngày 01/08/2017) 
17 - 07 (dịch xong ngày 02/08/2017) 
17 - 08 (dịch xong ngày 03/08/2017) 
17 - 09 (dịch xong ngày 04/08/2017)
17 - 10 (dịch xong ngày 05/08/2017)
17 - 11 (dịch xong ngày 06/08/2017)
17 - 12 (dịch xong ngày 07/08/2017)
17 - 13 (dịch xong ngày 08/08/2017)
17 - 14 (dịch xong ngày 09/08/2017)
17 - 15 (dịch xong ngày 09/08/2017)
17 - 16 (dịch xong ngày 10/08/2017)
17 - 17 (dịch xong ngày 10/08/2017)
17 - 18 (dịch xong ngày 10/08/2017)
17 - 19 (dịch xong ngày 11/08/2017)
17 - 20 (dịch xong ngày 12/08/2017)
17 - 21 (dịch xong ngày 13/08/2017)
17 - 22 (dịch xong ngày 14/08/2017)
17 - 23 (dịch xong ngày 15/08/2017)
17 - 24 (dịch xong ngày 16/08/2017)
17 - 25 (dịch xong ngày 17/08/2017)
17 - 26 (dịch xong ngày 18/08/2017)

18. KHAGGAVISĀṆASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH SỪNG TÊ NGƯU

PAṬHAMO VAGGO - PHẨM THỨ NHẤT
18 - 01 - 01 (dịch xong ngày 20/08/2017)
18 - 01 - 02 (dịch xong ngày 22/08/2017)
18 - 01 - 03 (dịch xong ngày 23/08/2017)
18 - 01 - 04 (dịch xong ngày 24/08/2017)
18 - 01 - 05 (dịch xong ngày 24/08/2017)
18 - 01 - 06 (dịch xong ngày 25/08/2017)
18 - 01 - 07 (dịch xong ngày 26/08/2017)
18 - 01 - 08 (dịch xong ngày 27/08/2017)
18 - 01 - 09 (dịch xong ngày 28/08/2017)
18 - 01 - 10 (dịch xong ngày 28/08/2017)

DUTIYO VAGGO - PHẨM THỨ NHÌ
18 - 02 - 01 (dịch xong ngày 29/08/2017)
18 - 02 - 02 (dịch xong ngày 29/08/2017)
18 - 02 - 03 (dịch xong ngày 30/08/2017)
18 - 02 - 04 (dịch xong ngày 30/08/2017)
18 - 02 - 05 (dịch xong ngày 30/08/2017)
18 - 02 - 06 (dịch xong ngày 01/09/2017)
18 - 02 - 07 (dịch xong ngày 02/09/2017)
18 - 02 - 08 (dịch xong ngày 02/09/2017)
18 - 02 - 09 (dịch xong ngày 03/09/2017)
18 - 02 - 10 (dịch xong ngày 04/09/2017)

TATIYO VAGGO - PHẨM THỨ BA
18 - 03 - 01 (dịch xong ngày 05/09/2017)
18 - 03 - 02 (dịch xong ngày 07/09/2017)
18 - 03 - 03 (dịch xong ngày 08/09/2017)
18 - 03 - 04 (dịch xong ngày 09/09/2017)
18 - 03 - 05 (dịch xong ngày 09/09/2017)
18 - 03 - 06 (dịch xong ngày 10/09/2017)
18 - 03 - 07 (dịch xong ngày 10/09/2017)
18 - 03 - 08 (dịch xong ngày 11/09/2017)
18 - 03 - 09 (dịch xong ngày 16/09/2017)
18 - 03 - 10 (dịch xong ngày 17/09/2017)

CATUTTHO VAGGO - PHẨM THỨ TƯ
18 - 04 - 01 (dịch xong ngày 18/09/2017)
18 - 04 - 02 (dịch xong ngày 19/09/2017)
18 - 04 - 03 (dịch xong ngày 19/09/2017)
18 - 04 - 04 (dịch xong ngày 21/09/2017)
18 - 04 - 05 (dịch xong ngày 22/09/2017)
18 - 04 - 06 (dịch xong ngày 23/09/2017)
18 - 04 - 07 (dịch xong ngày 24/09/2017)
18 - 04 - 08 (dịch xong ngày 24/09/2017)
18 - 04 - 09 (dịch xong ngày 25/09/2017)
18 - 04 - 10 (dịch xong ngày 26/09/2017)
18 - 04 - 11 (dịch xong ngày 28/09/2017)

Cullaniddesapāḷi niṭṭhitā.

Tiểu Diễn Giải được hoàn tất.

--ooOoo--