Nội dung cùng tác giả Sayadaw Pa Auk Tawya

Thực Tính Của Chư Pháp Siêu Lý

1 năm trước
Pa Auk Tawya Sayadaw biên soạn. Nghiên cứu về danh-sắc >>

Pháp Tu Tiến Đưa Đến Nibbāna

1 năm trước
Hướng dẫn Tổng quát về phương pháp tu tập thiền để đưa đến Nibbāna >>

Ánh Sáng Của Tuệ

1 năm trước
Pa Auk Tawya Sayadaw biên soạn Hướng dẫn tu tập thiền chỉ & quán >>

Paritta Pāḷi

1 năm trước
Kinh Hộ Trì - Paritta Pāḷi Pa Auk Sayadaw soạn và tụng >>

Thấy biết rõ duyên trợ

1 năm trước
Pa Auk Tawya Sayadaw. Quán thấy biết rõ nơi hội hợp những duyên (paṭṭhāna). >>

Sách Hướng Dẫn Thiền

1 năm trước
Pa Auk Tawya Sayadaw. Quán thấy biết rõ danh-sắc. >>